Privacy Policy Header

NO PYRO NO PROBLEM is een initiatief van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid en is een gezamenlijke aanpak van alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, KNVB, politie, OM, ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeentes.

Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Als je een e-mail stuurt naar info@NoPyroNoProblem.nl, dan worden jouw gegevens verwerkt door de KNVB. Je gegevens worden uitsluitend verwerkt om jouw e-mail te kunnen beantwoorden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijkis voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming worden je gegevens niet verstrekt aan derden, waaronder de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, politie, OM, ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeentes.

Voor het verwerken van jouw gegevens wordt gebruik gemaakt van IT-leveranciers die de beschikking krijgen over de gegevens.

Cookies

Op de website No Pyro No Problemworden functionele en analytische cookies geplaatst om er voor te zorgen dat dewebsite naar behoren werkt en te optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Jouw rechten

Met betrekking tot (het gebruik van) jouw gegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@NoPyroNoProblem.nl:

  • recht op toegang tot jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt;
  • recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
  • recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
  • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
  • recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

Er wordt doorgaans binnen één maand op jouw verzoek gereageerd, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval word je daarover uiterlijk binnen één maand ingelicht en wordt de reactietermijn met maximaal twee maanden verlengd.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je hiereen klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens zijn (worden) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Vragen?

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@NoPyroNoProblem.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Het recht om deze privacyverklaring te wijzigen, wordt voorbehouden. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Menu